Văn bản pháp quy

Đóng
  Tìm kiếm văn bản

      Số hiệu:
      Trích Yếu:
      Ban hành: Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
      Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
      Cấp ban hành:
select
      Cơ quan ban hành:
select
      Loại văn bản:
select
      Lĩnh vực:
select


Tổng số văn bản: 3
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
88/2008/TT-BVHTTDL 30/12/2008 Thông tư THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch
92/2007/NĐ-CP 01/06/2007 Nghị định Nghị định số 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch
SỐ 44/2005/QH11 14/06/2005 Chỉ Thị LUẬT DU LỊCH CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 44/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005
Thứ Hai, 21/01/2019 03:14Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 21
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 21