Thông báo

THÔNG BÁO: Thi sáng tác tiêu đề, biểu tượng du lịch tỉnh Quảng Ninh 06/08/2015
Theo tinh thần công văn số 2366/SVHTTDL-XTDL ngày 06/10/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh về việc phối hợp tuyên truyền Cuộc thi sáng tác tiêu đề, biểu tượng du lịch Quảng Ninh,

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh có phát động cuộc thi sáng tác tiêu đề, biểu tượng du lịch Quảng Ninh. Cuộc thi diễn ra trong 12 tháng, từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2015;

    Thời gian nhận bài dự thi từ tháng 9/2014 đến 15/4/2015.

    Thể lệ và thông tin cuộc thi được đăng tải trên trang Website: halongtourism.com.vn và địa chỉ thilogodulichqn@gmail.com trên facebook.

    Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Ninh, điện thoại: 033 3628 862 Fax: 033 3515 822

    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An phổ biến rộng rãi đến tất cả các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh biết để có điều kiện tham gia cuộc thi trên./.

Các tin khác:


1
Thứ Hai, 21/01/2019 04:13Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 5
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 5