Giới thiệu về Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Long An

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Long An được thành lập theo Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Long An. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Long An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An.

I. Tên gọi

1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Long An.

2. Tên tiếng Anh: Long An Tourism Promotion Center (viết tắt LATPC)

II. Bộ máy tổ chức của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm

- Ông Trần Văn Hửng - Giám Đốc.

- Ông Vũ Vi Quốc - Phó Giám Đốc.

2. Các phòng chức năng

- Phòng Hành chính.

- Phòng Nghiệp vụ.

- Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập

III. Vị trí, Chức năng

1. Vị trí: Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch (TTXTDL) tỉnh Long An là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng, có chức năng tổ chức và các hoạt động sự nghiệp về xúc tiến du lịch; ngoài ra, Trung tâm được thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1.  Nghiên cứu cụ thể hóa các kế hoạch, đề án, dự án dài hạn của lãnh đạo Sở chỉ đạo, xây dựng thành chương trình kế hoạch hoạt động xúc tiến du lịch hàng năm trình Giám đốc Sở xem xét; đồng thời tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy hoạch, đề án, dự án, chương trình kế hoạch khi được phê duyệt.

2.  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của Long An đến với các tỉnh trong và ngoài nước, bao gồm:

a)  Tổ chức hội thảo, các sự kiện du lịch, hội chợ, triển lãm, các lễ hội và các hoạt động giao lưu văn hóa về du lịch trong và ngoài nước.

b)  Tổ chức sản xuất, phát hành ấn phẩm, tuyên truyền, quảng bá du lịch: Các loại tranh ảnh, biển quảng cáo tấm lớn, tờ gấp, bản đồ hướng dẫn, băng đĩa… giới thiệu cảnh quan du lịch và các tiềm năng du lịch của tỉnh.

c)  Biên tập tờ tin, phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng theo kế hoạch chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

3.  Tổ chức và phối hợp với các trường đào tạo nghiệp vụ du lịch để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng dẫn viên, buồng, bàn, bar, bếp… cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

4.  Nghiên cứu tổng hợp và cung cấp thông tin về du lịch, xúc tiến các hoạt động hợp tác, mở rộng, phát triển các thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Long An, bao gồm:

a)  Tổng hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về thị trường, nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch, hệ thống cơ sở dịch vụ, tuyến, điểm du lịch, sản phẩm du lịch của địa phương.

b)  Thông tin các sự kiện du lịch, tập quán du lịch, chính sách, luật lệ, quy hoạch các dự án đầu tư du lịch của tỉnh Long An với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

c)  Tổ chức quan hệ hợp tác về các chương trình du lịch, tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch Long An khảo sát, nghiên cứu thị trường, đặt chi nhánh đại diện du lịch trong nước và quốc tế.

d)  Tổ chức, hướng dẫn cho các hãng lữ hành trong nước, khảo sát các tuyến, điểm du lịch và đưa khách du lịch đến với Long An.

e)  Hướng dẫn và tổ chức cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, quảng cáo và khuyến mãi nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch theo quy định của Nhà nước.

5.  Xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển du lịch

a)  Tổ chức triển khai tư vấn, kêu gọi trong và ngoài nước đầu tư thực hiện dự án, đề án, quy hoạch du lịch trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

b)  Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn và khu vực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh.

c)  Nghiên cứu báo cáo và đề xuất lãnh đạo Sở, UBND tỉnh về việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

d)  Đề xuất tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh.

e)  Trực tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng xúc tiến du lịch, cung cấp thông tin về du lịch với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

f)   Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, các nhân để tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6.  Được hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7.  Được ký kết hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân để thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí dịch vụ đúng theo quy định của Nhà nước.

8.  Được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, phương tiện, cấp ngân sách cho hoạt động nghiệp vụ, trả lương công chức, bảo dưỡng, xây dựng cơ bản.

9.  Được chủ động tổ chức thực hiện công việc được giao, xây dựng và ban hành nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của Trung tâm và quy định của pháp luật.

10.  Được xếp hạng, xếp lương theo tiêu chuẩn của Nhà nước, trình lãnh đạo Sở quyết định việc bổ nhiệm, phân công, điều động, luân chuyển, nâng lương đối với cán bộ, viên chức đơn vị theo thẩm quyền được phân cấp.

11.  Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong tổ chức hoạt động; quản lý cán bộ, viên chức; chế độ báo cáo; kinh phí, tài sản.

12.  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

V. Thông tin liên quan

1. Địa chỉ: Số 4 Quốc lộ 1A, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An

2. Điện thoại: 0723 576 777 – 0723 550 789 - Fax: 0723 550 789

3. Email: ttxtdlsvhttdl@longan.gov.vn

Thứ Hai, 21/01/2019 04:00Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 6
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 6