THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG VÀ KHẨU HIỆU DU LỊCH BẾN TRE 02/05/2018