MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DU LỊCH LONG AN 05/02/2016

Theo kế hoạch năm 2015, Trung tâm Xúc tiến du lịch đẩy mạnh việc khai thác tour bằng việc xây dựng kế hoạch khảo sát trong và ngoài tỉnh. Qua đó, công tác giao lưu liên kết đã đạt được một số kết quả đáng kể, cụ thể trong năm 2015, lượng khách tham quan du lịch tăng cao hơn so với những năm trước, trên đây, là một số hình ảnh tiêu biểu:

 

Vũ Vi Quốc